Учебници за 7. клас

Онлайн достъп до електронните учебници

Избрани филтри:
publisher_logo
cover

Български език за 7. клас

Петя Костадинова, Капка Велинова

Учебникът е предназначен за обучение в часовете за задължителна подготовка и е изцяло съобразен с учебната програма. Представя на разбираем и достъпен език уроци за нови знания, упражнения, текущ контрол и обобщения, проверка на знанията, годишен преговор.

Използвай
publisher_logo
cover

Български език за 7. клас

Ангел Петров, Кирил Димчев, Мая Падешка

Учебникът е съобразен с учебната програма за 7. клас. Взети са под внимание изискванията на МОН за реда, по който се представят урочните статии. Във всяка от тях централно място заемат същността и функциите на текста. Осмислят се условията за успешност на речевото общуване с цел овладяване на социалнопрестижни норми на речево поведение. 

Използвай
publisher_logo
cover

Литература за 7. клас

Клео Протохристова, Светла Черпокова, Аделина Странджева и колектив

Учебникът представлява съчетание от урочни единици и христоматия. Уроците включват два вида текстове – основни и допълнителни.

Използвай
publisher_logo
cover

Литература за 7. клас

Илияна Кръстева, Мария Герджикова, Олга Попова

Учебникът по литература за 7. клас е съобразен с учебния план (относно броя на учебните часове) и съответната учебна програма (относно съдържанието на обучението). Следва концепцията, заложена в учебниците за 5. и 6. клас: да се развива въображението на учениците и да се създадат предпоставки и умения за проникване в смисловата натовареност на текста. С тази цел са разработени десет рубрики, които стимулират пълноценното възприемане на художествения текст и творчеството на учениците. Рубриките са замислени и реализирани в строга зависимост помежду им и имат задача да организират заедно с художествения текст една урочна единица.

Използвай
publisher_logo
cover

Руски език "Росинка" за 7. клас

Веска Малцева, Галина Лилова, Лиляна Изворска

В съдържанието на учебника намира реализация съвременният когнитивно-комуникативен и прагматичен подход за изучаване на чужд език. Учебният материал е организиран тематично и структурно-функционално на две равнища по трудност.

Използвай
publisher_logo