Учебници за 4. клас

Онлайн достъп до електронните учебници

Избрани филтри:
publisher_logo
cover

Български език за 4. клас

доц. д-р Татяна Борисова, Екатерина Котова, Катя Никова и колектив

Учебникът е естественото продължение на авторските идеи от предходните три класа. Запазена е системата на структуриране на учебния материал, реализирана вече в учебниците за 2. и 3. клас.

Използвай
publisher_logo
cover

Читанка за 4. клас

доц. д-р Татяна Борисова, Екатерина Котова, Катя Никова и колектив

В читанката са включени произведения за възприемане и осмисляне и текстове, предназначени за часовете по извънкласно четене. Основните жанрове, които са представени в нея, са: приказки, разкази, стихотворения, басни, народни песни, гатанки, пословици и поговорки. 

Използвай
publisher_logo
cover

Английски език "Freeway" за 4. клас

Румяна Атанасова, Николина Цветкова, Надя Стоянова

Третото ниво на учебната система Freeway е предназначено за ученици от четвърти клас на общообрлазователното училище. Отразява както изискванията на учебната програма, така и съвременните тенденции в обучението на деца от началната училищна степен. 

Използвай
publisher_logo