Учебници за 3. клас

Онлайн достъп до електронните учебници

Избрани филтри:
publisher_logo
cover

Български език за 3. клас

Ст. Здравкова, Р. Влахова, Г. Христозова и колектив

Модерен и функционален учебник, с ясна структура. Успешно комбинира науката за езика с методиката и педагогическата психология.

Използвай
publisher_logo
cover

Български език за 3. клас

доц. д-р Татяна Борисова, Екатерина Котова, Катя Никова и колектив

В учебника по български език са заложени системният, комуникативноречевият и функционалностилистичният подход, което осигурява естественото продължение на авторските идеи от предходните два класа. 

Използвай
publisher_logo
cover

Читанка за 3. клас

Л. Милева, М. Торосова, Б. Константинова и колектив

Съдържание - представено е в 7 тематични раздела: • Училищен звън; • За доброто и злото; • Белоснежна зима; • Приказни вълшебства; • Пролет над родината; • Детски свят; • Слънчеви пътеки; • Обобщителен тест - след всеки раздел.

Използвай
publisher_logo
cover

Читанка за 3. клас

доц. д-р Татяна Борисова, Екатерина Котова, Катя Никова и колектив

Читанката е учебник, чрез който се реализират целите и задачите на литературното обучение, формулирани в учебната програма по български език и литература за трети клас.