Учебници за 2. клас

Онлайн достъп до електронните учебници

Избрани филтри:
publisher_logo
cover

Български език за 2. клас

Ст. Здравкова, Р. Влахова, М. Сотирова и колектив

Използвай
publisher_logo
cover

Читанка за 2. клас

Ст. Здравкова, Т. Власева, Т. Стоянова и колектив

Използвай
publisher_logo
cover

Български език за 2. клас (Герджикова и колектив)

Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева и колектив

Учебният комплект по български език и литература отразява авторовата система за работа, чрез която по лесен и изключително функционален начин се реализират идеите за комуникативно-речева насоченост на обучението за овладяване на предвидените в учебната програма компетентности. 

Използвай
publisher_logo